Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolkové země

 

Německo je federativní parlamentní zastupitelská demokratická republika. Je rozděleno na 16 spolkových zemí: Berlín, Bavorsko, Sasko, Maklenbursko, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Bádensko-Württembesko, Porýní-Falcko, Braniborsko, Brémy, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní- Vestfálsko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko.

 

Berlín- Nejoblíbenější cíl cesty ze všech měst Německa

 

 

Pohled na kvadrigu na Braniborské bráně, snímky BTM: Š www.berlin-tourist-information.de
 
 

Bavorsko - německá prázdninová země číslo 1

Letecký snímek zámku Hohenschwangau obklopeného lesem

 

Sasko- Atmosféra velkoměsta s romantikou maloměsta

 

Zwinger - vnitřní nádvoří s turisty sedícími u fontány

 

 

 

Meklenbursko - Přední Pomořansko
Země tisíce jezer

Pohled na zahradu a zámek ve městě Schwerin

 

 

Hamburk- Moderní metropole s tradicí a zvláštní atmosférou

Pohled na domy z pálených cihel sýpkovéhokomplexu města, s mostem a plujícím člunem

 

 

Šlesvicko-Holštýnsko-Země snů mezi moři

Flowering rapeseed in front of windmill

 

Bádensko-Württembersko- Rozmanitost uprostřed Evropy

Pohled na řadu středověkých hrázděných domů a starý most

 

Porýní-Falcko - Objevit rozmanitost. Zažít více.

 

Pohled na zámek v Hambachu s vinicí v popředí

 


Braniborsko-Město, země, řeka

Alej v Braniborsku


 

Brémy-Dvě města - jedna země

Pohled na Brémské městské muzikanty a domy na náměstí v Brémách.


 

Hesensko-Šípková Růženka Documenta

Pohled na Starou operu ve Frankfurtu

Dolní Sasko-Kůň a jezdec, veslo a pedál

Pilsumerský maják ve Východním Frísku, Copyright Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH

Severní Porýní - Vestfálsko...pořád je co objevovat!

Pohled na rušnou promenádu podél Rýna v Düsseldorfu


 

Sársko-Mladá země s pohnutou historií

Pohled na město Saarbrücken a na Starý most přes řeku Sáru


 

Sasko-Anhaltsko- Stojí jednoduše za cestu!

Castles in a hillside setting

Durynsko-
Země hradů a zámků

Pohled na Goethův dům na zelené louce před listnatými stromy


 

 

 

 

Největší spolkovou zemí je Bavorsko. Prezidentem je Christian Wulff.